Grønt LED-lys giver mindre foderforbrug og større vækst - RN solutions

JungLite Green bringer naturens lys ind i stalde med slagte- og levekyllinger. 

Det er langt fra ligegyldigt hvilke farver, kyllinger lever i og hvor meget lys de udsættes for. Hos RN Solutions leverer vi lys, der bringer naturens dynamikker ind i stalden, og tre universiteter har testet lys-koncept JungLite Green, som RN Solutions forhandler, og resultatet er til at føle på: 3-5 procent mindre foderforbrug og 3-5 procent større vækst.  

JungLite Green er et patenteret, fuldspektrum lyskoncept, som genskaber lysforholdene i den asiatiske jungle, hvorfra høns og kyllinger har udviklet sig til de racer, vi i dag har i staldene. I junglen søger kyllinger, op til de er 16 uger gamle, skjul for rovdyr under store grønne blade, og JungLite Greens grønne dioder genskaber den tryghed, som junglebladene oprindeligt skabte for kyllingerne. JungLite Green simulerer også en naturlig solopgang og solnedgang, og ved at efterligne de naturlige dynamikker bliver kyllingerne mindre udsat for stressende input, dødeligheden bliver lavere og kyllingernes immunforsvar forbedres. 

JungLite GreenTM er testet på Wageningen Universitet i Holland og på de amerikanske universiteter Texas A&M og Stephen F. Austin. Gennem forsøgene på de tre universiteter er det blevet tydeligt, at kyllinger har en farvepræference, som varierer alt efter deres alder og at kyllinger har skiftende opførlsesmønstre igennem lysperioden. Derfor anbefales det grønne lys fra JungLite GreenTM til slagtekyllinger og levekyllinger til og med uge 16, mens det røde lys fra Dim-to-Red anbefales til æglæggere og opdræt fra uge 17.  

Kyllinger klækkes, belyst af det grønne lys

Dynamisk lys påvirker kyllingens vækst 

Når man bruger JungLite Green bliver kyllingernes udviklingsmæssige lys-behov mødt på hvert vækststadie. Det blå lys har en tydelig effekt på vækst og seksuel udvikling ved en naturlig forhøjelse af hormoner i kroppen, hvilket hjælper kyllingen med at danne mere muskelmasse senere i vækstfasen.  

Studierne fra de tre universiteter viser, at slagtekyllinger, som har været belyst med JungLite Green i hele deres leveperiode, har en forøgelse på 3-5 procent i slagtevægt. Derudover er det blå lys i JungLite Green med til at berolige kyllingerne og sænke blodtrykket og glukoseniveauet hos kyllingerne, og så viser studier en tydelig nedgang i foderforbruget på 3-5 procent blandt slagtekyllinger belyst med JungLite Green. 

Med JungLite Green får man lys i stalden på dyrets præmisser, hvilket er med til at øge dyrevelfærd og produktivitet samtidig med den energibesparelse, der ligger i LED belysning.