DIM-TO-RED SVIN - RN solutions

JUNGLITE DIM-TO-RED LED TIL SVIN

JUNGLITE DIM-TO-RED TIL SVIN

DIM-TO-RED®

Farvet LED belysning specielt designet til svin

Dim-to-Red® er et kombinationslys, som består af dioder af hvidt lys og dioder af andre farver.
Ved dæmpning til under 40% vil lyset alene være rødt.

Forkert belysning kan have en negativ effekt på svinenes sundhed, produktionen og den generelle dyrevelfærd. Svin ser lys meget mere dæmpet end mennesker. Deres syn er dikromatisk, hvilket betyder, at de kun kan adskille to farver – grøn og blå. Svins øjne er samtidig mindst følsom over for den røde farve, som de nærmest ikke ser. Derfor oplever grisene det røde lys fra Dim-to-Red® som mørke.

Dim-to-Red® nedbringer stress, forbedrer dyrevelfærden og stimulerer reproduktionen

Dim-to-Red® lyset genskaber svinenes naturlige miljø, hvor den ekstreme ændring i lys elimineres ved at simulere en naturlig solopgang og solnedgang. Ekstreme ændringer i lys ved tænd og sluk, har en negativ effekt på dyrenes stress niveau og generelle velfærd. Ved anvendelse af Dim-to-Red® lyset, som giver en jævn belysning, bliver stressmarkører minimeret og dyrevelfærden forbedret.

Derudover fremmer simuleringen af en døgnrytme dannelsen af melatonin. Når der ikke kommer hvidt lys ind i øjet, dannes der mere melatonin. Melatonin hjælper med at regulere døgnrytmen og hormonerne i kroppen, og er samtidig en stærk antioxidant, som er med til at styrke immunforsvaret og den generelle sundhed.

Forskning viser, at en dagslængde på 12 til 18 timer efterfulgt af mindst 6 timers natteperiode er mest gavnligt for svin, mens det er bedst med en 15 til 18 timers dagslængde i løbestalde. I smågrisestalde og slagtesvinestalde anbefales der komplet mørke i 8 timer med 30 minutters solopgang/solnedgang simulation for at reducere stress, som kan fremkomme ved en brat ændring i lyset. Det bør dog understreges, at der er lovkrav om, at svinene skal have en dagslængde på mindst 8 timer og en natteperiode på mindst 8 timer.

Det røde lys hjælper ved nattearbejde

Forskning viser endvidere, at nattelys også kan også forstyrre den hormonelle cyklus hos svinene. Det er tydeligt, at selv dæmpet hvidt natlys har en negativ effekt på svinene, hvorfor der alene bør anvendes rødt lys i mørkeperioderne. Dette gør, at Dim-to-Red® er yderst anvendelig i farestalde, således at man ikke behøver at tænde det hvide lys under natteovervågning og nattearbejde.

Dim-to-Red® har blandt andet en positiv effekt på mindskning af halebid og dødelighed, samt optimering af ornens sædproduktion

Klar forbedring af kvaliteten og kvantiteten af ornens sædproduktion

Forskning viser, at ornens sædproduktion er sæsonbestemt og relateret til lyset i dyrets omgivelser. Der er et direkte link mellem melatonin dannelsen og sædproduktion, og manipulering af dagslængden kan være et effektivt værktøj i forhold til forbedring af sædproduktionen. Melatonin har en tydelig effekt på kvaliteten og kvantiteten af ornens sæd.

Studier fra USA viser, at orner er mest produktive i efterår og vinter og mindst produktive i forår og sommer. Andre studier viser, at sædmængden er bedst i perioden fra oktober til december og sædkoncentrationen er bedst i perioden fra december til april. Det er således tydeligt, at en stigning i dagslængden betyder et fald i inseminations doser, hvorfor der er grund til at lave en trinvis ændring i lyset, da sædvolumen og sædkoncentrationen har det højeste niveau ved faldende dagslængder.

MED DIM-TO-RED® SKABES DOKUMENTEREDE
FORBEDRINGER AF PRODUKTIONEN

MED DIM-TO-RED® FÅR DU:

  Behovsbestemt belysning
        – som forbedrer dyrevelfærden

   Mindre stress blandt grisene
         – Øget reproduktion
– Mindsker halebid

         – Lavere dødelighed blandt pattegrise – færre pattegrise bliver               lagt ihjel af soen
         – Forbedret immunitet og lavere dødelighed
   Lys som er ideelt til nattearbejde
         – da svin oplever det røde lys som mørke

   Flicker free lys og 0-100% dæmpbart
   LED dioder giver et lavt energiforbrug
          – markant besparelse på elregningen og                                     COregnskabet

EN LANGTIDSHOLDBAR LØSNING:

LED dioder giver et lavt energiforbrug – markant besparelse på elregningen og Co2 regnskabet
50.000 timers levetid
Build For Your Barn® – kan holde til støv, højtryksrensning og diverse gasser, herunder ammoniak