AQUA KULTUR & RAS-SYSTEMER

Hjem / Vores løsninger / AQUA KULTUR & RAS-SYSTEMER

Optimer med
LED LYS

sikre optimal vækst og sundhed for fisken

Danish Salmon, Danmark
Danish Salmon, Danmark
Danish Salmon, Danmark
Danish Salmon, Danmark

AQUA KULTUR & RAS-SYSTEMER

Her er god belysning et vigtigt aspekt for at sikre optimal vækst og sundhed for fisken

Aqua kultur er dyrkning af vanddyr i kontrollerede miljøer, såsom dambrug, mens RAS- systemer er recirkulerende Aqua kultur systemer, der genbruger det meste af vandet og renser det for affaldsstoffer. Belysningen har indflydelse på flere faktorer.

Lys er et vigtigt værktøj til at forbedre produktionen og velfærden hos fisk. Med en optimeret sammensætning af lysdioder giver RN Solutions Aqua kultur LED belysning et lavere foderforbrug, og den rigtige lysfordeling hjælper med at forhindre udsættelse for f.eks. lakselus. Med en blid opstart ved start af lysprogrammet og lavt dæmpningsniveau reducerer det også stressnivauet for fisken, hvilket forbedrer deres velfærd. Lysspektret er optimeret til fordelingen under vand, ligesom fiskens øje er følsomt over for pinealkirtlens fotoreceptorer, hvilket maksimerer bidraget til øget vækst uden modning. Laks holdes i en evig sommertilstand for at forhindre gydning og opretholde en god smag og tekstur i vækstfasen.

Lysfordelingen er unik, fordi den kun er rettet nedad i havburene eller tankene. Den optimerede lys densitet i kombination med den nedadgående lysstråle sikrer, at fisken vil svømme dybere. - Når den installeres under 5 meter, reducerer den behovet for lakselusbehandlinger, da fisken mest vil svømme under lakselusbæltet (ved havbrug). Dette sænker også mængden af elektricitet, der bruges og sikrer at der ikke skabes lysforurening. I tanke er belysningens lysfordeling vigtigt for at udnytte tankene bedst muligt og dermed få et bedre foderforbrug m.m.

VIGTIGE PUNKTER TIL OVERVEJELSE VED BELYSNING TIL AQUA KULTUR OG RAS-SYSTEMER:

  • Påvirker fiskens adfærd, appetit, stressniveau og reproduktion
  • Vandets temperatur, iltindhold og pH-værdi
  • Algevækst, bakteriel aktivitet og biofiltereffektivitet
  • Fiskens art, størrelse, livscyklus og naturlige habitat
  • Anlæggets design, størrelse, form og placering
  • Anlæggets mål, om det er til produktion, forskning eller udstilling
  • Anlæggets energiforbrug, vedligeholdelse og driftomkostninger
  • Holdbarhed i hårde miljøer med vand og dampe, kræver ekstern holdbarhed

"Det er klart den bedste belysning, vi kunne finde, til vores laks. Det er helt som lovet kvalitet, der holder til forholdene", siger Kim Lyhne, CEO hos Danish Salmon 

Log ind

RN SOLUTIONS