SVINESTALD

Hjem / Vores løsninger / Svinestald

ØG PRODUKTIVITETEN I DIN SVINEPRODUKTION MED LED BELYSNING

I Tylstrup i Vendsyssel har Henrik og Michael Basso opnået en besparelse på 18.000 kr./år i én stald med en investering på 21.500 kr.

Udpakning og montering af belysningen i stalden tog sammenlagt 2,5 time.
Duda Farm, Polen

SVINESTALD

Bedre dyrevelfærd og øget produktivitet med den rette belysning

Opnå bedre velfærd for dyr og mennesker med LED staldbelysning fra RN Solutions. Belysningen lever op til dyrlæger og førende internationale rådgiveres anbefalinger.

Med det korrekte lys i svinestalden vil søerne agere, som var det forår hele året rundt, og på den måde kan de sæsonmæssige udsving reduceres.

MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE LYSKONCEPTER TIL SVINESTALDE FÅR DU:

 • Optimal belysning (200-400 lux) via staldarmaturer monteret direkte over søernes hoveder
 • Nem installation - enten med RN Solutions' priseffektive RNS Plug 'N Play™-løsning med nem og hurtig montering, eller med RN Solutions' armaturer til fast installation med PUSH-IN klemmer
 • Markant besparelse på elregningen - typisk 50-80% om året afhængigt af den nuværende belysning
 • Langtidsholdbar og robust løsning

KAN VI MED ÆNDRET LYSPÅVIRKNING OPTIMERE SØERNES PRODUKTIVITET:

Mørke øger melatonin-produktionen i hjernen og lys hæmmer. Det er derfor vigtigt med både lys og mørke for at få en fast døgnrytme. Hormonet melatonin kaldes ”mørke-hormonet”, da det produceres når det er mørkt, altså om natten og i højere grad om vinteren end om sommeren, hvis ikke det suppleres med dagslys.

En forstyrret døgnrytme opstår, når der er for lidt lys om dagen, og/eller hvis der er lyst om natten. - Dermed udviskes grænserne mellem dag og nat, og det virker negativt på fertilitet, levetid og den generelle sundhed. Lys øger prolactin udskillelse som igen øger væksthormonet IGF-1 og i yveret er det med til at reducere celledød og det stimulerer cellernes vækst og mælkesyntese.

LUXANBEFALINGER

Vores luxanbefalinger baserer sig på mere end 10 års erfaringer med belysning til svin.

 

Vi har samlet stor viden fra diverse institutioner såsom, Seges, DTU, diverse rådgivere og internationale universiteter, dyrlæger og andre lysfirmaer, men ikke mindst praktiske konkrete erfaringer fra flere tusinde svineproducenter.

Med den rette belysningsniveau kan vi:

 • Forbedre reproduktion
 • Øge på søernes ydelse samt øge tilvækst ved ungdyr
 • Andre sideeffekter - sundhed og bedre observations betingelser
 • Bedre arbejdsmiljø

Dette kræver ofte:

 • Større lysmængde og dermed flere lyskilder
Erik Pedersen, Danmark
På Allindemaglegården på Sjælland har Kim Kjær Knudsen opnået en besparelse på 25.000 kr./år, da han byggede en ny energivenlig stald.

Merprisen for LED belysning var minimal, blandt andet på grund af den hurtige montering af RNS Plug 'N Play™ systemarmaturerne.
Øget reproduktion
BRUNST-LYS™

Forbedrer reproduktion i drægtigheds-/kontrolhuse

BRUNST-LYS™

Forbedrer reproduktionen i løbe-/kontrolstalde ved den rigtige placering af staldbelysning

Med den rette belysning af søerne opnår man bedre brunst og dermed forebygger man omløbere, kastninger og tomme søer. Ofte ser man også en forøget kuldstørrelse.

Med BRUNST-LYS™ monteres armaturerne direkte over søernes hoveder, således at søerne bliver belyst med 200-400 lux. Dette medfører, at søerne vil agere som var det sommer året rundt, og du vil derfor opnå forbedringer som:

 • Flere søer som kommer i brunst
 • 2-5% højere faringsprocent
 • 0,3-1 ekstra gris pr. kuld
 • Investeringen er tilbagebetalt på ca. 3 måneder

Den korrekte mængde af lys + Den korrekte placering af lyset = Effektiv belysning

ØKONOMIBEREGNING AF BRUNST-LYS™

Forbedrer reproduktionen i drægtigheds-/kontrolhuse gennem korrekt placering af belysning.

Hos RN Solutions ønsker vi, at du skal have det fulde overblik over, hvilken fortjeneste du kan opnå ved at installere BRUNST-LYSTM i din stald. Vi laver derfor en gratis og uforpligtende økonomiberegning*.

Eksempel på en udregning af 5 ugers opstaldning i en løbe-/kontrolstald:

Beregningen giver dig blandt andet et overblik over

 • Antal ekstra solgte grise pr. so
 • Fortjeneste
 • Tilbagebetalingstid
 • Totalinvesteringen
 • Årlig energibesparelse (individuelt, afhængig af nuværende forhold)

Vores LED-belysningskoncepter for svin:

Bedre velfærd
RUMbelysning

BEDRE DYREVELFÆRD OG ØGET PRODUKTIVITET MED DEN RETTE BELYSNING

LYTZEN EL, PROJEKT JENS PETER LUNDEN
LYTZEN EL, LANDBRUG JENS PETER LUNDEN
LYTZEN EL, LANDBRUG JENS PETER LUNDEN
LYTZEN EL, LANDBRUG JENS PETER LUNDEN

SVINESTALD - RUMBELYSNING

BEDRE DYREVELFÆRD OG ØGET PRODUKTIVITET MED DEN RETTE BELYSNING

Hos RN Solutions har vi udviklet en bred serie af forskellige LED armaturer til stalde.

De kendetegner sig alle ved en enkel og hurtig installation. Høj kvalitet, vandtætte og tåler højtryksrensning. 

Kan installeres i loftet, på wire eller med beslag på inventar. Kun fantasien sætter grænsen (skal naturligvis godkendes af Aut. El-Installatør)

RN Solutions kan levere to forskellige systemer: 

 

- Fast Installation eller RN Solutions' Specialudviklet RNS PLUG´N PLAY™

 

Med RN Solutions' Specialudviklet RNS PLUG´N PLAY™ får du:

 • Nem installation - RNS Plug´N Play™ system kan nemt monteres og installeres af alle
 • 5 års garanti på armaturer og kabler - også i staldmiljø
 • Coating på LED dioder og drivere
 • Forebygget mod fejlstrøm
  *Vær obs på at der skal en endeprop på til at afslutte en række for at opretholde garantien
 • Kabler er sammenstøbte stik, stålflet og certificeret antignavergummi
 • Alle RNS Plug´N Play™ er vandtætte og IP69K certificeret
 • Kan modstå fugt, støv, salt og ammoniak
 • 3G 1.5 mm2 - for fast installation eller som systeminstallation
  - Farm-Light, Modular eller Nighthawk 2
 • 5G 2.5 mm2 - for fast installation eller som systeminstallation
  - STEALTH Spandelamper

 

Med RN Solutions' Fast Installation får du:

 • LED armaturer udviklet specielt til stalde
 • Udskiftbar LED og driver
 • Dæmpbar 0-10V
 • 5G 2,5 mm2 gennemfortrådet
 • Reservedele kan tilkøbes
 • - VIKING LED armatur, STEALTH Spandelampe samt FarmTube T8 dæmpbar LED rør
ONCE® Ejet af Signify, Europas største og ældste producent af belysning (tidligere Philips Lighting).

ONCE® har siden 2008 investeret stort i udvikling, test og afprøvning af LED farvelys til stalde.
Bedre velfærd
DIM-TO-RED®

Farvet LED-belysning specielt designet til grise

DIM-TO-RED®

Farvet LED belysning specielt designet til svin

Dim-to-Red® er et kombinationslys, som består af dioder af hvidt lys og dioder af andre farver. Ved dæmpning til under 40% vil lyset alene være rødt.

Grise oplever rødt lys som mørke

Forkert belysning kan have en negativ effekt på svinenes sundhed, produktion og den generelle dyrevelfærd. Svin ser lys meget mere dæmpet end mennesker. Deres syn er dikromatisk, hvilket betyder, at de kun kan adskille to farver - grøn og blå. Svins øjne er samtidig mindst følsom over for den røde farve, som de nærmest ikke ser. Derfor oplever grisene det røde lys fra Dim-to-Red® som mørke.

Dim-to-Red® nedbringer stress, forbedrer dyrevelfærden og stimulerer reproduktionen

Dim-to-Red® lyset genskaber svinenes naturlige miljø, hvor den ekstreme ændring i lyset elimineres ved at simulere en naturlig solopgang og solnedgang. Ekstreme ændringer i lyset ved tænd og sluk, har en negativ effekt på dyrenes stressniveau og generelle velfærd. Ved anvendelse af Dim-to-Red® lyset, som giver en jævn belysning, bliver stressmarkører minimeret og dyrevelfærden forbedret.

Derudover fremmer simuleringen af en døgnrytme dannelsen af melatonin. Når der ikke kommer hvidt lys ind i øjet, dannes der mere melatonin. Melatonin hjælper med at regulere døgnrytmen og hormonerne i kroppen, og er samtidig en stærk antioxidant, som er med til at styrke immunforsvaret og den generelle sundhed.

Forskning viser, at en dagslængde på 12 til 16 timer efterfulgt af mindst 8 timers natteperiode er mest gavnligt for svin, mens det er bedst med en 15 til 16 timers dagslængde i løbestalde. I smågrisestalde og slagtesvinestalde anbefales der komplet mørke i 8 timer med 30 minutters solopgang/solnedgang simulation for at reducere stress, som kan fremkomme ved en brat ændring i lyset. Der er lovkrav om, at svinene skal have en dagslængde på mindst 8 timer og en natteperiode på mindst 8 timer.

Det røde lys hjælper ved nattearbejde

Forskning viser endvidere, at nattelys også kan også forstyrre den hormonelle cyklus hos svinene. Det er tydeligt, at selv dæmpet hvidt natlys har en negativ effekt på svinene, hvorfor der alene bør anvendes rødt lys i mørkeperioderne. Dette gør, at Dim-to-Red® er yderst anvendelig i farestalde, således at man ikke behøver at tænde det hvide lys under natteovervågning og nattearbejde

Anbefalede produkter:

DIM-TO-RED®

Vores LED-belysningskoncepter for svin:

Dim-to-Red® har blandt andet en positiv effekt på mindskning af halebid og dødelighed, samt optimering af ornens sædproduktion

Klar forbedring af kvaliteten og kvantiteten af ornens sædproduktion

Forskning viser, at ornens sædproduktion er sæsonbestemt og relateret til lyset i dyrets omgivelser, som regulerer niveauet af melatonin. Der er et direkte link mellem melatonindannelsen og sædproduktion, og manipulering af dagslængden kan være et effektivt værktøj i forhold til forbedring af sædproduktionen. Melatonin har en tydelig effekt på kvaliteten og kvantiteten af ornens sæd.

Endvidere viser studierne, at orner er mest produktive i efterår/vinter og mindst produktive i forår/sommer. Det medfører at lysprogrammer med faldende dagslængde giver de bedste inseminationsdoser.

Dim-to-Red® teknologien gør det muligt for armaturerne at dæmpe til fuldt rødt lys, som grise opfatter som mørke. Dette muliggør solopgangs- og solnedgangsfunktionalitet som reducerer stress. Det bidrager også med rødt servicelys, der gør det muligt for arbejdere at have løbende adgang til anlægget uden at forstyrre eller afbryde grisenes søvncyklus.

VED ANVENDELSE AF LYSKONCEPTET DIM-TO-RED® FÅR DU:

 • Behovsbestemt belysning, som forbedrer dyrevelfærden
 • Mindre stress blandt grisene
 • Øget reproduktion
 • Mindsker halebid
 • Lavere dødelighed blandt pattegrise - færre pattegrise bliver lagt ihjel af soen
 • Forbedret immunitet og lavere dødelighed
 • Lys, som er ideelt til nattearbejde - da svin oplever det røde lys som mørke
 • Flicker free lys og 0-100% dæmpbart
 • LED dioder giver et lavt energiforbrug - markant besparelse på elregningen og CO2 regnskabet
 • Robust langtidsholdbar løsning
 • 50.000 - 88.000 timers levetid
 • Build For Your Barn® - kan holde til støv, højtrykrensning og diverse gasser, herunder ammoniak

Log ind

RN SOLUTIONS