Presse og Blog

Forbedre grisenes reproduktion med den rette belysning

Forbedre grisenes reproduktion med den rette belysning

Ved at anvende den rette belysning i grisestalden, opnås ikke kun en forbedring af grisenes trivsel, men også en betydelig stigning i faringsprocenten samt en øget kuldstørrelse

I landbrugssektoren er der en konstant søgen efter nye måder at forbedre effektiviteten og dyrevelfærden i grisestalde. En af de faktorer, der kan have stor indflydelse på reproduktionen af søerne i løbe- og kontrolstalde, er belysningen. Med den rette belysning kan man opnå bedre brunst og dermed undgå problemer som omløbere, kastninger og tomme søer. Samtidig kan man også se en forøget kuldstørrelse.

En løsning på dette problem er Brunst-lys, som er udviklet af RN Solutions. Brunst-lys består af armaturer, der monteres direkte over søernes hoveder, således at de bliver belyst med 200-400 lux. Dette skaber en kunstig sommeroplevelse året rundt, som kan have stor indflydelse på søernes reproduktion.

Forøgelse af faringsprocent og kuldstørrelse
Brunst-lys har vist sig at have en positiv effekt på reproduktionen af søer. Med den rigtige belysning kommer flere søer i brunst, og der er en forøget faringsprocent på 2-5%. Derudover kan man se en stigning på 0,3-1 ekstra gris pr. kuld, hvilket kan have en stor økonomisk betydning for landmanden.

En anden fordel ved Brunst-lys er, at investeringen typisk er tilbagebetalt på ca. 3 måneder. Det betyder, at man som landmand meget hurtigt kan se en økonomisk gevinst ved at investere i den rette belysning af svinestalden. Investeringen er derfor ikke blot en kortsigtet investering, men i høj grad også en langsigtet investering.

Eksempel på tilbagebetaling af Brunst-lys

Forbedring af dyrenes trivsel og adfærd
Udover fordelene for reproduktionen af søerne kan Brunst-lys også have en positiv effekt på dyrenes trivsel og adfærd. Med den rette belysning kan man skabe en mere naturlig og behagelig atmosfære i stalden, hvilket kan have en positiv effekt på dyrenes sundhed og trivsel. Samtidig er den rette belysning i stalden, også med til at øge staldpersonalets trivsel – året rundt.

I en tid, hvor der er stor fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd, er Brunst-lys en investering, der kan have stor betydning for landmanden såvel som for dyrene. Med den rette belysning kan man opnå en øget effektivitet og samtidig skabe bedre forhold for dyrene.

Log ind

RN SOLUTIONS